CIKK_BEVEZETO...

A helyi önkormányzati választásokon szavazatainkkal – utolsó békés felszólításként – nyomást gyakorolhatunk a hazugsággal hatalomra került...

Nincs mentség az erőszakra, de a hazugságra sem. Mindkettő elítélendő.

A vandalizmust, az értelmetlen pusztítást, az MSZP-SZDSZ kormány...

„Aki hazudik, az lop is” (ősi magyar közmondás)

Ritkán adódik olyan történelmi pillanat, amikor egy egyszerű állampolgár akár a mag...

....


Ki nyeri meg a 2006-os választásokat?
FIDESZ - 6970
MSZP - 24
JOBBIK - 32
SZDSZ - 12
MDF - 152006. július 13.
Tájékoztató Szigetszentmiklós Város Képviselő Testületének 2006. július 6-i üléséről

Gyermek háziorvosi pályázat

A beérkezett pályázatok közül az újonnan létesített körzet tekintetében a képviselő-testület dr. Szabó András pályázatát fogadta el.

Sportkoncepció, sportrendelet

A képviselő-testület elfogadta a város sportkoncepcióját és megalkotta a város testnevelési- és sport feladatairól szóló 10/2006.(VII.07.) számú rendeletét, mely a koncepció megvalósításához szükséges feltételrendszert, illetőleg a sport támogatására rendelt összegek felhasználását szabályozza.

Településszerkezeti terv

A tervvel kapcsolatosan az ülésen felvetésre került a szigeti gerincútról levezető Tököli úti csomópont mellett egy másik csomópont későbbi megvalósításának igénye, a lakóterületi és gazdasági területek elhatárolásának kérdése. A tanácskozás során tájékoztatást kapott a testület arról, hogy a megyei önkormányzat részéről pályázat került benyújtásra a volt Csepel Autógyár igazgatósági épületében elhelyezendő egészségcentrum megvalósításának támogatására. A terv a vélemények tükrében kiegészítésre került, melyet a testület elfogadott.

Távhőszolgáltatás díjáról szóló rendelet

A testület a távhőszolgáltatási díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2006.(VII.07.) számú rendeletét megalkotta, mely szerint lakossági felhasználás esetén a mért hő díja 2.275.-Ft/GJ-ra változik. A rendelet 2006. július 7-én lép hatályba.

Kollégium átalakítása általános iskolai célra

Korábban a képviselő-testület már döntött arról, hogy a Batthyány Kázmér Gimnázium Kollégiumát általános iskolai oktatás céljára kívánja hasznosítani. Az iskoláskorú gyermekek számának növekedése miatt a közoktatási törvényben előírt feladatokat csak úgy tudja megvalósítani az önkormányzat, ha további tantermeket biztosít. A tervek szerint az épületben a József Attila Általános Iskola első évfolyamos tanulóit helyezik el, s a kollégium épületében kialakult szervezet az iskola tagintézménye lesz. A testület összesen 40 mFt-ot biztosított az épület átalakítására, a tantermek és az iskolaudvar kialakítására. A testület a feladat sürgősségére tekintettel a kivitelezési munkákra vonatkozó pályázatot azonnal meghirdeti, a felhívás a … oldalon található.

Lakóépület-felújítási program és új pályázatok

A testület elfogadta a város lakóépület-felújítási programját, majd döntött arról, hogy a rendelkezésre álló 5,6 mFt-os keretösszegre újra pályázatot hirdet, melyről bővebben a ….. oldalon lévő cikkben tájékozódhatnak.

Felnőtt háziorvosi pályázat

A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot hirdet egy felnőtt területi háziorvosi feladat ellátására az újonnan létesítendő praxis tekintetében. A pályázati felhívás a város honlapján olvasható.

Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány kérelme

Az alapítvány a szenvedélybetegek közösségi ellátását biztosító szolgáltatást kíván biztosítani városunkban, melyben a krízishelyzetben lévő emberek és családjaik segítését tűzték ki célul. A testület úgy döntött, hogy az alapítvánnyal elvi ellátási szerződést köt.

Együttműködés a fővárossal

A testület a továbbiakban arról tárgyalt, hogy a fővárosi önkormányzattal együttműködési megállapodást köt a brüsszeli iroda igénybevételével kapcsolatosan. Az iroda az EU szerveivel történő kapcsolattartás, az uniós pályázatok hatékony kihasználása tekintetében nyújt majd szolgáltatást önkormányzatunknak.

Többletigények fejlesztésekhez, beruházásokhoz

A testülethez több átcsoportosítási kérelem érkezett, melyeken belül többek között Csepel Önkormányzata részére a költségvetésben szereplő összegen felül a csepeli oktatási, nevelési intézményekbe járó szigetszentmiklósi gyermekek ellátására további 3 mFt-ot, valamint a Szabán György művész által megvalósítandó 56-os köztéri alkotás költségeit biztosította a testület. A képviselők döntöttek arról is, hogy a városi közszolgálati televíziós műsorszolgáltatás ez évi elindításához szükséges költségek fedezetét 1,8 mFt-os keretösszegben rendelkezésre bocsátják, valamint a kátyúzás műszaki ellenőrzésére, az okmányirodai ügyfélhívó rendszerre és telefonközpont kiépítésére, a településrendezési tervekre, útfenntartásra és kátyúzásra fedezetet biztosítanak.

Szigetszentmiklós és Környéke Mentőalapítvány támogatása

Az önkormányzat több éve támogatást nyújt a mentőalapítványnak. Az idei évben a támogatás összege 2,7 mFt, mely a testület által elfogadott megállapodás alapján az alapítványi mentőautók tekintetében a személyzet bérére és járulékaira, a mentők üzemeltetésére, üzembentartására, illetve az egészségügyi felszerelésük pótlására használható fel.

"B" csoportos útépítések

Sürgősségi indítványként tárgyalt a testület a B csoportos útépítésekről, s a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével hozta meg döntését, melyről bővebben a … oldalon olvashatnak.

Közterület-foglalási engedély visszavonásának kérése

Sürgősségi indítványként szerepelt az ülésen a Posta köz 1. számú épület lakóközössége érdekében benyújtott indítvány, melyben a Bajcsy-Zs. üzletsoron elhelyezkedő pizzéria kerthelyiségére kiadott közterület-foglalási engedély visszavonását kérték. Hosszas vitát követően több határozati javaslat is elhangzott, azonban a szavazati arányok miatt a testület jelen ülésén nem született döntés, így a közterület-foglalási engedély hatályban maradt.

Képviselői interpelláció

Az ülésre Urbán Szabó József képviselő interpellációja érkezett az önkormányzat tulajdonában lévő ún. Bucka-tó értékesítése ellen, a polgármester válaszát az interpelláló képviselő elfogadta.

Közérdekű kérdés a kábeltévés szolgáltatással kapcsolatosan

Közérdekű kérdésként került felvetésre az ülésen a kábeltelevíziós szolgáltatás tarifáival kapcsolatos indítvány, mely a lakosság terheinek növekedésével indokolva kifogásolta, hogy a szolgáltató által kínált szolgáltatások között nem szerepel minimumcsomag.A fenti döntésekről bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

Vargáné dr. Pető Terézia, jegyző

Szigetszentmiklos.hu2014.marcius

2014.februar

2014.januar

2013.december

2013.november

2013.oktober

2013.szeptember

2013.augusztus

2013.julius

2013.junius

2013.majus

2013.aprilis

2013.marcius

2013.februar

2013.januar

2012.december

2012. november

2012.oktober

2012.szeptember

2012. augusztus

2012.julius

2012.junius

2012.majus

2012.aprilis

2012.marcius

2012.februar

2012.januar

2011.december

2011.november

2011.augusztus

2011. szeptember

2011.augusztus

2011.augusztus

2011.junius

2011.majus

2011.aprilis

2011.marcius

2011.februar

2011.januar

2010 november

2010 oktober

2010 szeptember

2010 augusztus

2010 julius

2010 junius

2010 majus

2010 aprilis

2010 marcius

2010 februar

2010 januar

2006 december

2006 november

2006 oktober

2006 szeptember

2006 augusztus

2006 július

2006 június

2006 május

 
Felíratkozás a hírlevélre

Kérem adja meg e-mail címét!
SzigetszentmiklósTaksonyTökölHalásztelekDunaharasztiRáckeveKiskunlacházaSzigetszent-
márton
DunavarsánySzigethalomDömsödImpresszum - Jogi információk